Auditorské služby

Okrem štandardného auditu všetkých druhov účtovných závierok vykonávame tiež priebežné kontrolné činnosti zamerané na dodržiavanie účtovnej a daňovej disciplíny s využitím zákonných nástrojov daňovej optimalizácie.

Viac 

Účtovné služby

Prvoradým predpokladom pre správne rozhodovanie je vytvoriť a viesť taký účtovný systém, ktorý bude poskytovať všetky potrebné informácie. U nás nájdete úplný účtovný servis a podporu pri vedení pracovnoprávnej agendy.

Viac 

Daňové poradenstvo

Pomáhame zvyšovať Vašu konkurencieschopnosť. Vypracujeme finančné analýzy, prípravíme podklady pre podnikateľské zámery a poskytneme nezávislé ekonomické informácie o vašom podnikaní.

Viac 

O Nás

AVA audit®, spol. s r.o. je audítorskou spoločnosťou, ktorá svojimi 25 ročnými skúsenosťami poskytuje komplexný ekonomický servis od poradenstva cez spracovanie účtovníctva až po štatutárny audit individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky.

7 dôvodov, prečo s nami  spolupracovať

  • individuálny prístup ku každému klientovi
  • kvalitné personálne zázemie odborníkov
  • pre Vaše podnikanie využijeme naše dlhoročné skúsenosti
  • dobrá znalosť domácich pomerov
  • plný servis - nestrácajte čas s viacerými dodávateľmi
  • naše individualizované riešenia Vám pomôžu dosiahnuť vynikajúce výsledky
  • záruka dlhodobého partnerstva
Viac